Регистрирай се сега

Моля, изберете подходяща потребителска група

Изберете този пакет, ако сте в бизнеса.

Търговски (моля, изберете за тестване) неограничени артикули
Търговски 100 обяви
Дилър Premium 500
Дилър Premium 1000
Дилър Premium 2000

Това членство е подходящо за дилъри (неограничен пробен период за 12 месеца)

Търговски 100 обяви

Дилър Premium 500 реклами

Дилър Premium 1000 реклами

Дилър Premium 2000 членство

Изтегли 100 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *) 2000 (в абонамент *)
Шоу 100 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *) 2000 (в абонамент *)
Изображения 100 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *) 2000 (в абонамент *)
Работа 5 2 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 50 (в абонамент *)
Новини 5 2 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 50 (в абонамент *)
клипове 100 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *) 2000 (в абонамент *)
Местоположение на доставчика 100 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *) 2 (в абонамент *)
Директория на доставчика
време на работа
Изберете пакет Изберете пакет Изберете пакет Изберете пакет Изберете пакет

Изберете тази опция, за да направите еднократна продажба.

5 реклами

за еднократни продавачи

Изтегли
Шоу 5
Изображения 5
Работа
Новини
клипове 5
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа
Изберете пакет

Регистрирайте се като купувач, за да получавате новини и да публикувате обяви за работа.

Купувачи

Регистрирайте се като купувач, получавате новини и можете да пишете работа и новини 1x

Изтегли
Шоу
Изображения
Работа 1
Новини 1
клипове
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа
Изберете пакет

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.