ценоразпис

За да можете сами да поставяте реклами, ви е необходим рекламен пакет. Един рекламен пакет се състои например от 10 реклами, които можете да изразходвате по всяко време след покупката. Освен това можете да закупите пакети с картини, които ви позволяват да добавяте още снимки към вашия дисплей.

Моля, изберете подходяща потребителска група

Изберете този пакет, ако сте в бизнеса.

Търговски (моля, изберете за тестване) неограничени артикули
Дилър Premium 500
Merchant Premium Gold

Това членство е подходящо за дилъри (неограничен пробен период за 12 месеца)

Дилър Premium 500 реклами

Merchant Premium Gold, неограничени артикули

Изтегли 500 (в абонамент *) (в абонамент *)
Показ 500 (в абонамент *) (в абонамент *)
снимка 500 (в абонамент *) (в абонамент *)
Работа 5 5 (в абонамент *) (в абонамент *)
Новини 5 5 (в абонамент *) (в абонамент *)
Видео 500 (в абонамент *) (в абонамент *)
Местоположение на доставчика 500 (в абонамент *) 3 (в абонамент *)
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

Изберете тази опция, за да направите еднократна продажба.

5 реклами

за еднократни продавачи

Изтегли
Показ 5
снимка 5
Работа
Новини
Видео 5
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

Регистрирайте се като купувач, за да получавате новини и да публикувате обяви за работа.

Купувачи

Регистрирайте се като купувач, получавате новини и можете да пишете работа и новини 1x

Изтегли
Показ
снимка
Работа 1
Новини 1
Видео
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

С вашето безплатно въвеждане на фирма в нашия бизнес указател, вашата компания може лесно да бъде намерена по целия свят.

Доставчик на бизнес директория

Осигурете безплатно бизнес директория

Изтегли 1
Показ 1
снимка 1
Работа 1
Новини 1
Видео 1
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.