ценоразпис

За да можете сами да поставяте реклами, ви е необходим рекламен пакет. Един рекламен пакет се състои например от 10 реклами, които можете да изразходвате по всяко време след покупката. Освен това можете да закупите пакети с картини, които ви позволяват да добавяте още снимки към вашия дисплей.

Моля, изберете подходяща потребителска група

Изберете този пакет, ако сте в бизнеса.

Търговски (моля, изберете за тестване) неограничени артикули
Търговски 5 обяви
Търговски 10 обяви
Търговски 25 обяви
Търговски 50 обяви
Търговски 100 обяви
Търговски 150 обяви
Търговски 200 обяви

Това членство е подходящо за дилъри (неограничен пробен период за 12 месеца)

Търговски 5 обяви

Търговски 10 обяви

Търговски 25 обяви

Търговски 50 обяви

Търговски 100 обяви

Търговски 150 обяви

Търговски 200 обяви

Изтегли 5 (в абонамент *) 10 (в абонамент *) 25 (в абонамент *) 50 (в абонамент *) 100 (в абонамент *) 150 (в абонамент *) 200 (в абонамент *)
Показ 5 (в абонамент *) 10 (в абонамент *) 25 (в абонамент *) 50 (в абонамент *) 100 (в абонамент *) 150 (в абонамент *) 200 (в абонамент *)
снимка 5 (в абонамент *) 10 (в абонамент *) 25 (в абонамент *) 50 (в абонамент *) 100 (в абонамент *) 150 (в абонамент *) 200 (в абонамент *)
работа 5 1 (в абонамент *) 1 (в абонамент *) 1 (в абонамент *) 2 (в абонамент *) 1 (в абонамент *) 2 (в абонамент *)
Новини 5 1 (в абонамент *) 1 (в абонамент *) 2 (в абонамент *) 1 (в абонамент *) 2 (в абонамент *)
Видео 5 (в абонамент *) 10 (в абонамент *) 25 (в абонамент *) 50 (в абонамент *) 100 (в абонамент *) 150 (в абонамент *) 200 (в абонамент *)
Местоположение на доставчика 5 (в абонамент *) 10 (в абонамент *) 25 (в абонамент *) 50 (в абонамент *) 100 (в абонамент *) 150 (в абонамент *) 200 (в абонамент *)
Директория на доставчика
време на работа


*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

Премиум членство на дилъра

Дилър Premium 300
Дилър Premium 400
Дилър Premium 500
Дилър Premium 600
Дилър Premium 700
Дилър Premium 800
Дилър Premium 900
Дилър Premium 1000

Дилър Premium 300 реклами

Дилър Premium 400 реклами

Дилър Premium 500 реклами

Дилър Premium 300 реклами

Дилър Premium 700 реклами

Търговски 800 обяви

Дилър Premium 900 реклами

Дилър Premium 1000 реклами

Изтегли 300 (в абонамент *) 400 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 600 (в абонамент *) 700 (в абонамент *) 800 (в абонамент *) 900 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *)
Показ 300 (в абонамент *) 400 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 600 (в абонамент *) 700 (в абонамент *) 800 (в абонамент *) 900 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *)
снимка 300 (в абонамент *) 400 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 600 (в абонамент *) 700 (в абонамент *) 800 (в абонамент *) 900 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *)
работа 3 (в абонамент *) 2 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *)
Новини 3 (в абонамент *) 2 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *) 5 (в абонамент *)
Видео 300 (в абонамент *) 400 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 600 (в абонамент *) 700 (в абонамент *) 800 (в абонамент *) 900 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *)
Местоположение на доставчика 300 (в абонамент *) 400 (в абонамент *) 500 (в абонамент *) 600 (в абонамент *) 700 (в абонамент *) 800 (в абонамент *) 900 (в абонамент *) 1000 (в абонамент *)
Директория на доставчика
време на работа*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

Изберете тази опция, за да направите еднократна продажба.

Доставчик на бизнес директория
5 реклами

Осигурете безплатно бизнес директория

за еднократни продавачи

Изтегли
Показ 5 (в абонамент *)
снимка 5 (в абонамент *)
работа
Новини
Видео 5 (в абонамент *)
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.

Регистрирайте се като купувач, за да получавате новини и да публикувате обяви за работа.

Купувачи

Регистрирайте се като купувач, получавате новини и можете да пишете работа и новини 1x

Изтегли
Показ
снимка
работа 1
Новини 1
Видео
Местоположение на доставчика
Директория на доставчика
време на работа

*) Пакетните компоненти в абонамента се отнасят до срока на членството. Например, ако имате 10 реклами в членство, винаги можете да имате 10 реклами активни едновременно. Ако продадете една от тези реклами, можете да публикувате нова безплатно.